Ден 1 от обучението по проекта GATE в Израел

Вторият кръг от обучението по Erasmus+  проект GATE стартира на 12 март 2023 г. в Ришон ЛеЦион, Израел. Екипи от Литва, Латвия, България заедно с местния екип в Израел прекараха една много продуктивна неделя заедно. Представители на ZAT, България бяха Поли Николова от 68 ОУ гр. София и Гари Роуландс – обучител на даровити деца в Steampowered Kids гр. София.
След като се поздравихме и се срещнахме с мениджърите от община Ришон ЛеЦион, продължихме пътуването си до гимназията Игал Алон, където обсъдихме предизвикателствата и възможностите за преподаване на надарени ученици.
Беше страхотно да чуем прозрения от учители, които обучават надарени ученици, а също и да разговаряме с деца.
Ето някои мисли и идеи, които участниците научиха за образованието на надарени деца:
„Учителите са важни не заради знанията, а те (учениците) се нуждаят от нас, за да видят и разберат как учебният процес може да бъде ангажиращ и интересен“ – ролята да ги насърчаваме, да ги мотивираме (учениците) да търсят по-задълбочени знания , да се научат как да намират информация (да формулират правилно въпроси, за да я получат).
„Когато човек работи/учи в екип, той/тя трябва да носи отговорност за всеки член (от групата), включително и за себе си”
„Надарените ученици се признават за надарени не заради отличните си академични резултати, а заради желанието им да учат, да търсят знания, отговори и нещо повече: заради уникалния си подход към ученето“.
Следобед имахме ролеви игри и дискусии, модерирани от Брача и Йехуда. Беше толкова интересно и в същото време предизвикателно.
Повече за проекта: Gate2gifted.eu