За нас

Зинев Арт Технологии е компания, която разработва, внедрява и управлява европейски проекти и предоставя консултации в следните области:

  • училищно и професионално образование и обучение;
  • култура, изкуство и туризъм;
  • неформално образование;
  • интернет-базирани дейности.

Екипът на ЗАТ има почти 20 години опит в реализирането на успешни европейски проекти по програми Леонардо да Винчи, eLearning, Учене през целия живот, Erasmus+, ОП Развитие на човешките ресурси и други. ЗАТ предоставя специализирани услуги и обучения за органи на местна и регионалната власт, училищни администрации, малкия и средния бизнес и неправителствения сектор в областта на управлението и изпълнението на европейски проекти и регионалното развитие.

Професионалното обучение и повишаването на квалификацията на човешките ресурси са основни фактори за развитие на конкурентоспособността на българските предприятия. Осъзнавайки добре това, ЗАТ участва в редица инициативи, свързани с предоставянето на обучение и консултантски услуги на малки и средни предприятия или лица, желаещи да стартират собствени инициативи.

Подкрепата за даровитите ученици и техните преподаватели е друга основна цел за нас, като се има предвид колко важно е насърчаването на разгръщането на човешкия потенциал.