Партньори

Партньори от България:

  • Център за неформално образование, София http://www.major-bg.net/
  • Фондация ИНТЕРМЕДИЯ http://www.intermedia-bg.com/
  • Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество cubufoundation.com
  • MAPEX mapex.biz
  • Фондация МАТЕРИКА, Варна klas6-edu.com
  • Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, София http://spge-bg.com
  • SBN Technokonsult Ltd., София

Чуждестранни партньори:

Финландия

Полша

Литва

Великобритания

Кипър

Белгия

Австрия

Италия

Германия

Словения

Румъния

Испания

Гърция