Обучение

Зинев Арт Технологии ЕООД предлага курсове за учители. Най-новият семинар е за учители на даровити и талантливи ученици, разработен във връзка с проект GATE, финансиран по програма Erasmus+. Семинарът включва следните теми:

– разпознаване на даровитите ученици, особености, маскиране на дарбите

– какво означава да си учител на даровити ученици

– организиране на учебния процес

– класна стая с даровити ученици – откъде да започнем

– практически дейности за самооценка и оценка и анализ на групи, за развиване на креативност, нестандартно мислене, работилница по групи

Продължителност: между 3 и 4 часа в зависимост от размера на групата.

За целите на организирането на обучения и семинари, частно финансирани или с подкрепата на национално или европейско финансиране, не се колебайте да се свържете с нас.