Готови интелектуални резултати по проект OSCAR

ЗиневАрт с удоволствие съобщава, че по проект “OSCAR: Преодоляване на предизвикателствата пред учениците и подпомагане на оставането им в училище” вече два от интелектуалните резултати са достъпни на български език и можете да ги откриете на следните линкове:

Наръчник с добри практики в областта на подкрепата за психичното здраве на младежите. Основната цел на разработения по OSCAR наръчник е да идентифицира най -добрите практики за осведоменост, намеса и решения в областите на психичното здраве в страните партньори с акцент върху образователния персонал.

Въвеждащ обучителен материал за учители и педагогически персонал: „Осигуряване на помощ на ученици с емоционални и психо-емоционални проблеми за одобряване на личното състояние на духа, ума и тялото“.  В него можете да откриете информация за  основните проблеми, които срещат учениците, факторите и причините за проблемите с психичното здраве, как да говорим за психичните страдания и проблеми с юношите и редица допълнителни ресурси в тази област.