Резултати и обучителна програма по проект Изтъкаване на мрежа от истории

This image has an empty alt attribute; its file name is wws-logo-Copy.png
лого на проекта
лого на програма Еразъм+

Във времена, когато технологиите напредват със скорост, която средностатичстическия човек трудно може да следва, човечеството е призовано да се фокусира върху други видове постижения, които не са просто добавки към STEM уменията, но които допринасят хоризонтално към всички качествени аспекти на живота – социално, професионално, ментално, културно добруване.

Човечеството се бори с неравенствата, предразсъдъците, дискриминацията – всички толкова ярко видими в по-слабо развитите региони и внимателно прикрити в по-развитите такива. Поради тази причина най-важните цели на обучителната програма, с която предстои да се запознаете, разработена по проекта, са насърчаване на равенството, приобщаването и многообразието. Въпреки информационния водовъртеж, в който живеят нашите деца, това от което ще се нуждаят младежите и възрастните в бъдеще няма да е просто наличност на информация, но и възможност да се анализира тази информация, да бъде разглеждана критично, както и да се създава ново съдържание. С това точно е свързана и другата цел на програмата, а именно чрез неформално обучение да развива и насърчава грамотността. Овластяването, което ще бъде генерирано от постигането на тези основни цели, ще се изрази и под формата на трето постижение – така наречената социо-емоционална грамотност, към която историите, поемите, театъра и други креативни дейности неминуемо проправят пътя.

Обучителната програма на WWS е фокусирана към групата на децата и младите хора на възраст от 10 до 14 години, сред които такива с проблеми с грамотността и разбирането.

Можете да откриете обучителната програма на английски език на следния  линк и на български език на следния линк.

Освен това можете да я свалите под формата на pdf файлове тук

Всички резултати по проекта са достъпни на сайта https://www.weavingwebofstories.com 

Тук можете да откриете интелектуален продукт едно по проекта УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА КУЛТУРА НА ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ЦЕННОСТИТЕ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ И МНОГООБРАЗИЕ (и в съкратен вариант тук)

Вторият интелектуален продукт, изготвен за целите на подготовката и разработването на обучителната програма можете да свалите от тук. Тук можете да свалите всички програми с дейности за деца, разработени и тествани от партньорите. 

Историите, които децата създадоха по проекта са достъпни от следните линкове:

България

Гърция

Литва

Румъния 1 & Румъния 2 & Румъния 3

Великобритания – книга 1, книга 2, книга 3 & книга 4

Испания

Финландия 1 & Финландия 2