Обучителна дейност по проект GATE в Каунас, Литва

В периода 17-21 октомври 2022г. по проект
GATE Erasmus+ бе проведено обучение за преподаватели за работа с надарени и талантливи деца. Обучението се състоя в Каунас, Литва. В дейността се включиха представители на всички организации партньори, като допринесоха за успешната реализация на събитие, което успешно комбинира теория и практически дейности и игри, поднесени от едни от най-добрите специалисти в областта. Подробности за проекта можете да откриете тук: https://www.gate2gifted.eu