Обучителната програма по WWS е налична на английски и български

Проект Weaving Webs of Stories, финансиран по програма Erasmus+ под номер 2019-1-UK01-KA201-062128 достигна края на своето изпълнение, но с резултатите, които всички очаквахме, та дори и повече!

Обучителната програма е върховата точка на проектното изпълнение и е резултат от продължителната работа и усилия на цялото партньорство и отдаденото участие на много деца от 7-те страни партньори.

Програмата е създадена с мисълта да бъде гарантирано удоволствието, постиженията и процеса на учене на децата. Благодарни сме им за участието, както и на самите училища, които направиха възможни срещи с толкова положителни резултати.

Обучителната програма е налична на сайта на проекта https://www.weavingwebstories.com

Можете да я свалите и от тук, заедно с всички допълнителни материали, на български език и на английски език.

Ръководството, което е представено в първия интелектуален продукт можете да откриете тук на английски език и тук на български.