Последна среща по проект WWS във Вилнюс

Чудесна и изключително удовлетворяваща среща във Вилнюс, Литва по проект Weaving Webs of Stories. Всяка минута от нашата работа бе изпълнена със смисъл и с радост, благодарение на постигнатите резултати и изработените крайни продукти. Въздействието върху децата, с които работихме бе изключително и обучителната програма е продукт, който заслужава въвеждане и дългосрочно изпълнение във възможно най-много училища, целящи да насърчат развиването на грамотност и възпитанието към равнопоставеност и толерантност.

Партньорите в офиса на Artscape във Вилнюс, погледнати от извитите стълби, водещи към втори етаж.