Проект DigiFinEdu кани асоциирани партньори

Проект „Насърчаване на финансовата грамотност на етап основно образование чрез геймификация и дигитално разказване на истории“ (DigiFinEdu) кани асоциирани партньори да се включат в дейностите!

Период на проекта: 01.02.2022 – 31.01.2024

Програма Erasmus+: KA220 – Cooperation partnerships in school education

Целеви групи: преподаватели, ученици от начален етап, родители

Проектът цели:● Да насърчи постигане на финансова грамотност (FinLit) сред деца в начален образователен етап (от 9 до 12 години). ● Да постигне разбиране и предразположеност на децата по отношение на теми и дейности, свързани с пари и основни финансови концепции, чрез завладяващи и интерактивни истории. ● Да подобри готовността и ефективността на родителите и учителите, когато се налага да обясняват финансови концепции на децата/учениците. ● Да подобри участието на родителите в процеса на обучение на техните деца. ● Да подобри разбирането относно политиките и стратегиите в сферата на финансовото образование в национален и международен мащаб. 

http://digifinedu.eu

Резултати: 

– R1: DigiFinEdu методически материал. eКнига представяща контекста на FinLit на национално и транснационално ниво, както и иновативна FinLit обучителна практика за учители и родители.

– R2: DigiFinEdu обучителен материал с 10 модула с урочни планове, материали и инструкции за учители, родители и ученици.

– R3: DigiFinEdu образователна видео игра за FinLit, съчетаваща дигитално разказване на истории и методологии за геймифакция.

Партньори:

  1. Raseiniai Saltinis Progymnasium (Литва)
  2. VsI „eMundus“ (Литва)
  3. Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество  CuBuFoundation (България)
  4. AKOE (Испания)
  5. CREF (Португалия)
  6. Youth Initiative Center (Нидерландия)

Ако проектът представлява интерес, моля обърнете се към официалния партньор за България – CuBuFoundation – www.cubufoundation.com.

Брошурата на проекта на български език можете да свалите тук!