Нов проект на партньори от Испания – Accesophia!

Запознате се с проекта, който нашите WWS партньори от Мадрид, Испания реализират понастоящем. Свалете брошура на проект
EuroCirilic тук!