Втора партньорска среща по проект TREE, Erasmus+

Втората партньорска среща по проект TREE се състоя в гр. Бургас, България на 31 май и 1 юни 2022 г. Партньорите обсъдиха следващите стъпки по проект – създаването на методическия материал и разработването на обучителния курс за преподаване на кръгова икономика и устойчиво развитие в ПОО. Партньорите се насладиха на възможността да работят лице в лице и разясниха важни моменти от предстоящата работа и разпределението на задачите.