Представяне на Erasmus+ проект OSCAR


На 18 март 2022 г., проект OSCAR (2019-1-UK01-KA202-061497) бе представен пред прекрасната аудитория, събрана в Арбанаси, България. Учители и директори бяха откровено заинтригувани от теорията, игрите и практиките, които бяха представени от част от екипа по проекта за България – Миглена Молхова-Владова, Десислава Бенева-Тодорова и Евелина Стоянова.

Екипът, който посети Арбанаси имаше двудневна програма за изпълнение и макар че OSCAR бе планиран за споделяне само на 18 март, генерираният интерес сред аудиторията доведе до включване на решаването на един допълнителен казус на 19 март. Отлично събитие с изключително позитивен отклик относно полезността и възможностите за широко използване на резултатите от проект OSCAR. Освен участниците от професионални гимназии, в присъстваха и представители на средни училища, където юношите се сблъскват със същите проблеми и имат същите потребности от подкрепа за поддържане на тяхното ментално здраве и добруване.