Всички резултати от проект Art Against Bullying са налични!

Можете да откриете всички проектни резултати на български език на тази страница на сайта на ZAT

Версиите на английски език са налични на сайта на проекта: http://art-against-bullying.eu