“Мрежата от истории” продължава своята работа!

Въпреки ситуацията, в която срещите лице в лице са неудобни и плашещи, обучителите по проект “Weaving webs of stories” продължават да работят и да тестват своите идеи за работа с децата. През месец юли, Кристиан от EuroEd използвайки платформата zoom, направи демонстрационно четене на история, съпроводено от игри и дейности за “децата” участници, които в случая бяхме ние.

Ведната след него такъв тест направи и Ина Петкова от екипа на ЗАТ, като нейният онлайн уъркшоп, включи традиционно споделяне на история (в случая с видео запис на изчетената книжка) и новаторско ползване на zoom breakout rooms за работа по групи, свързана с различни възложения, дадени от фасилитатора на срещата.

Част от екипа по проекта по време на срещата, фасилитирана от Ина Петкова!