Резултатите от проект Parsifal са готови!

Открийте на сайта на проекта широк набор от легенди от всички страни партньори, есета във връзка с легендите и европейските културни зависимости и интерактивна карта на легендите: https://parsifal.pixel-online.org

Снимка на сайта на проекта с основните продукти, които са изработени.