Още една среща за подготовка за проект “Изтъкаване на мрежи от истории”, този път в училище “Димитър Благоев” в гр. Свищов, България

В срещата проведена в началото на март месец 2020г. се включиха преподаватели от училището, заинтригувани от използването на креативни методи за насърчаване на грамотността и включването.

Снимка на Weaving Webs of Stories.