Добри практики в управление на качеството в професионалните гимназии

В рамките на проект “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В
РАБОТАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ” бе издаден кратък наръчник с описание на добри практики от страните партньорки.

Наръчникът можете да видите тук.