Зинев Арт Технологии започна изпълнението на проект “DigiNET: Дигитализация и социални медии за заетост”

Проект “DigiNET: Дигитализация и социални медии за заетост”e финансиран по програма Erasmus+ и координиран от Ex.Act Malta (Малта). Номер на проекта: 2017-1-MT01-KA204-026965.

Общата цел на проекта е да насърчи предприемаческия дух на възрастни обучаеми посредством използването на социални медии и ИКТ за създаване на дигиталния имидж на съществуващи или нови предприятия.
Специфични цели на проекта са:
– Подготовка на обучители и възрастни обучаеми как ефективно да използват ИКТ и социалните медии, за да откриват възможности за заетост и да развиват предприемачески дух;
– Развиване на ключови и хоризонтални компетенции, адаптирани към дигиталната ера и изискванията на пазара на труда;
– Насърчаване включването на уязвими групи възрастни, при съблюдаване на равните възможности сред мъжете и жените, борбата с дискриминацията, насърчаването на толерантността и на едно високо ниво на качествената и устойчива заетост.