Покана за включване на училища в Европейски проект DoWellScience

Зинев Арт Технологии отправя покана за включване на училища в проект “Do Well Science”, финансиран от програма Еразъм+, номер на проекта – 2017-1-IT02-KA201-036780.

Проектът е координиран от Гимназия „Н. Макиавели“, Флоренция, Италия, а Зинев Арт Технологии ЕООД е официалният партньор за България.

Общата цел на проекта е да подобри постиженията на учениците от средните училища по математика, физика, химия и биология. 
Специфичните цели на проекта са:
– Да подпомогне учителите по точни науки в прилагането на интердисциплинарен подход в преподаването
– Да използва пълноценно потенциала на ИКТ за стимулиране на желанието и интереса на учениците да изучават точни и природни науки
Проектът е насочен към учители по математика, физика, химия и биология и техните ученици в средните училища.

Проектът е организиран в следните фази:
Фаза 1 – Създаване на пакет за преподаване и изучаване на STEM
Тази фаза е предназначена за създаването на обучителна среда по математика и природни науки за ученици от горния курс в средното образование. Целта е учениците да бъдат ангажирани и и заинтригувани чрез задачи, дейности и упражнения, чрез които да трупат знания и умения.

Фаза 2 – Тестване и оценка
Тази фаза е предназначена за създаването на транснационална обучителна общност от ученици и учители. Преподавателите по STEM ще идентифицират най-ефективните обучителни дейности и как най-добре да бъдат използвани. Учениците ще споделят предизвикателствата и решенията с техните връстници.

Фаза 3 – Създаване на ръководство за иновативно преподаване на STEM съдържание

Фаза 4 – Обучителни дейности и дейности по разпространение на резултатите
Партньорите по проекта ще организират уъркшопи за учители и директори за разпространение на постигнатите резултати и разработената методология в рамките на проект Do Well Science.

Очаквани резултати:
Набор от обучителни упражнения по математика и природни науки, налични за десктоп и мобилни приложения;
Публикация на иновативната педагогика за преподаване на точни и природни науки.

DWS Logo

Сайт на проекта: http://www.dowellscience.eu/project

Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация моля, свържете се с Миглена Молхова на zinevart@gmail.com или на телефон 0886 576727.

За да се включите в проекта моля да ни изпратите по имейл попълнената форма за представяне на училището както и сканираното подписано от директора на училището писмо за участие, които можете да намерите като документи в тази покана:

Писмо за участие в проект DoWellScience

Форма за представяне на училището