Зинев Арт Технологии стана асоцииран партньор по проект YEES

YEESЗинев Арт Технологии стана асоцииран партньор по проект YEES – Подкрепа за младежко предприемачество и заетост, финансирана по програма Еразъм +, номер на договора 2015-1-ES01-KA202-016077.

Проект YEES цели да:

  • Насърчи сътрудничеството между системите за професионално образование и сферата на труда;
  • Насърчи включването на младите хора на пазара на труда по ефективен начин като използва социалните медии и инструменти, основаващи се на краудсорсинга (използване на ресурса на тълпата).

Повече за проекта може да намерите на: http://yees.pixel-online.org/

Сайтът на проекта осигурява достъп до:

  • Ръководства за учители и обучители за използването на социалните медии
  • Мащабен открит онлайн курс (MOOC) на тема „Социални медии за нови работни места“, посветен на:
  1. Дигитална идентичност;
  2. Дигитална идентичност за компании;
  3. Мониторинг на промените на пазара на труда.
  • Краудсорсинг платформа за съвместно развитие на имиджа на предприятието.