Стартира изпълнението на проект EcoTask

През септември 2012г. ЗАТ стартира изпълнението на проект ”EcoTASK: Обмен на подходи и стратегии за формиране на еко-осъзнатост”, подкрепен по подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание на програма „Учене през целия живот“ на ЕС.