Проект GATE с представяне на резултатите в Музейко, София на 29 април 2024г.

Резултатите от Erasmus+ проект GATE бяха представени пред група от учители, директори и млади ментори. Множеството игри и дейности поддържаха ангажираността на участниците и им помагаха да учат чрез опит.

Създадохме възможност за игрово преживяване с OH карти, споделихме логиката зад инструмента за оценка Silver Ace, обобщихме структурата и процеса на преживяването Робинзон Крузо и насърчихме участниците да го приложат с техните групи деца.

Събитието бе проведено в иновативната структура ОКИ Музейко, общинско предприятие, подкрепящо насърчаването и развитието на даровитите и талантливи деца на България.