GATE тематични книги вече са налични

Проект GATE по програма Erasmus+ предлага на своите целеви групи книги на следните теми: – разпознаване на даровитите деца и работа с тях – какво означава да бъдеш учител на даровити деца – как да адаптираме учебната програма и класната стая, когато работим с даровити ученици, като правим разграничение между хомогенни и смесени класни стаи Книжките са налични на сайта на проекта на български и английски езици тук.