Проект SAFER зад волана с анкета за млади настоящи и бъдещи шофьори

Ако сте на възраст между 16 и 30 години, млад шофьор или напът да се сдобиете с шофьорска книжка и се интересувате как вие самите и вашите приятели да сте SAFER зад волана, присъединете се към нас в този Erasmus+ проект като попълните този кратък въпросник и оставите данни за контакт накрая. Вашите отговори ще ни позволят да разберем по-добре отношението на младите шофьори към темата за безопасното шофиране, както и ще ни ориентират как да предложим по-добри обучителни и информационни дейности за целите на промотирането на безопасни пътища за всички.

https://forms.gle/MsSd4chZ4z6PZzvw8

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.