Представяне на проект GATE пред делегация от Румъния

GATE Erasmus+ project бе представен по време на учебна визита на група от ANDCTR от Румъния, в която участваха учители от детски градини и начални училища. Те бяха заинтересовани да научат за програмата за обучение, която скоро ще бъде финализирана и подготвена за споделяне с всички заинтересовани страни.