Обучителна програма по кръгова икономика и устойчиво развитие – проект TREE

Обучителната програма по Еразъм+ проект TREE на теми кръгова икономика и устойчиво развитие е достъпна за използване от професионални гимназии в страните партньори по проекта, както и от всички заинтересовани, ето тук: https://treeproject.eu/general-part-circular-economy…/ Програмата е налична на всички езици на партньорството и на английски. В момента тя е оптимизирана и съдържанието ѝ може да премине през известно модифициране, което е логично като се има предвид целта на проекта да предостави адекватни микро-обучителни материали по важните за партньорството теми.