Тестване на обучително съдържание по Art Against Bullying в България

На 25 юни 2021 г. ЗАТ организира тестване на обучително съдържание, създадено във връзка с проект AAB с група учители от 3 различни училища от 3 различни български града. Тестът се случи в град Видин и в него взеха участие 27 учители от Видин, Свищов и Русе. Представеното съдържание обхвана най-вече предложените театрални подходи за справяне с тормоза, което е приноса на ЗАТ към онлайн обучителната платформа.