Интелектуални продукти по проект Изтъкаване на мрежа от истории

лого на проекта – розово-лилаво облаче вляво и изписани абревиатура и пълно наименование на проекта вдясно
лого на програма Еразъм+

Резултатите от нашия проект са свързани един с друг по органичен начин, градейки от първоначалната стратегия за планиране на пилотни дейности и завършвайки с уеб-базиран обучителен курс. Интелектуалните продукти и връзката между тях е описана както следва:

Интелектуален продукт 1

Ръководство: училищна стратегия за насърчаване на култура на четенето и писането, основаваща се на приобщаване и многообразие:

Този интелектуален продукт (ИП) излага в сбита и достъпна форма интелектуалната подплата на нашия подход, свързана със значимостта на грамотността и връзката на грамотността с многообразието и равноправието, както и с добрата практика за неформално обучение, която насочва практиците и институциите към подходи, които е нужно да възприемат, за да интегрират въпросните интервенции в една цялостна училищна политика и практика.

Тази работа, с нейния практически фокус, даде основите на втория интелектуален продукт, пилотните ни програми и сесии с младите хора. В същото време, тестването на въпросните програми и пилотирането на подхода в училища в страните партньори, допринесе за финализирането на интелектуален продукт 1. По този начин въпросният продукт е отражение на това, което сме научили от интелектуален продукт 2. Ръководството също така е ресурс за училища и НПО, които може да пожелаят да развиват свои собствени стратегии.

ЛИНК КЪМ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 1

Подробна версия на интелектуалния продукт бе създадена и осъвременявана от партньорите през цялата продължителност на проекта, целяща да допринесе за развиването на програмите, които партньорите тестваха с групи деца в своите страни, както и за очертаването на онлайн обучителната програма (ИП3), така че ключовите послания от стратегията да бъдат вградени в уеб-базираните курс и ресурси.

ЛИНК КЪМ ПОДРОБНАТА ВЕРСИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

Интелектуален продукт 2

Създаване на програми за дейности за насърчаване на грамотността и пилотиране на креативни дейности

ЛИНК КЪМ СЪЗДАДЕНИТЕ ПРОГРАМИ ИП2

Този продукт, централната практическа дейност по проекта, включи всички партньори в процес на проучване и създаване на програми, планиране и провеждане на пилотни курсове, обхващащи стратегическите подходи по ИП1. Този продукт едновременно постига заложените цели и дава допълнителен опит, който да бъде интегриран в окончателния вариант на стратегията. В същото време създадените курсове и събраната обратна връзка от експертите, които ги реализираха и децата, които участваха, включително процеса очертаващ процесите, методите и алтернативните техники, бяха важен принос към създаването на ИП3 като ресурс за училища, НПО и власти, ангажирани с образование.

ИП2 също създаде документ, ИП2 Пътят към онлайн обучителния курс, който беше в помощ на създаването на уеб-базираната обучителна програма и пакет с ресурси, ИП3.

Този материал бе ревизиран и осъвременяван многократно, за да инкорпорира допълненията и промените, направени в програмите по време на пилотирането на сесиите в училищата.

Тук можете да откриете историите, създадени от деца, участвали в проекта:

България

Гърция

Литва

Румъния 1 & Румъния 2 & Румъния 3

Великобритания – Книга 1, Книга 2, Книга 3

Испания

Финландия 1 & Финландия 2

ЛИНК КЪМ: Пътят към онлайн обучителния курс (ИП2)

Интелектуален продукт 3

Онлайн курсът може да бъде достъпен от сайта на проекта, който ще бъде поддържан до края на следващата година и след 2024г. трансфериран към сайта на Finsbury Park Trust.

Онлайн пакет с обучителни ресурси и обучителни ресурси

ЛИНК КЪМ ОНЛАЙН ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС

Уеб-базираният курс и пакет с ресурси отговаря на целите на ИП3 и отразява заложените в ИП1 теоретични основи и наученото от ИП2. Програмата инкорпорира процесите, които са разработени и тествани в проекта, ключовите стратегически послания и техниките, които са проработили добре в ИП1 стратегията и курсовете в ИП2. Ключова иновативна характеристика на този продукт бе фокусът към подпомагане на училищата да реализират подобни интервенции самостоятелно, на ниска цена, както и да прилагат практиките на неформалното обучение за справяне с трудните въпроси, свързани с предразсъдъци и дискриминация, демонстриращи стойността на подхода както и условията, необходими за разработване на сесии, които се ангажират и с други проблеми от сорта на тормоз, климатични промени, здравословен живот и прочие. По този начин, интелектуалният продукт надминава като ефект и въздействие първоначално заложеното в проекта.

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.