Краткосрочно обучение във Валга, Естония по проект ”Високи постижения в ПОО”

В периода 17-23 септември 2017 г. представители на Зинев Арт Технологии взеха участие в краткосрочно обучение и работна среща по проект „Управление на промяната за високи постижения в работата на организациите за професионално образование и обучение“ (”Високи постижения в ПОО”), финансиран по програмата Еразъм+. Обучението и срещата бяха организирани от нашия партньор от Естония – Център за професионално обучение окръг Влага.

Дейностите стартираха на 18 септември с посещение на Центъра за професионално обучение окръг Влага (http://www.vkok.ee) и продължиха с презентации на всички партньори по проекта на теми: лидерство, партньорство и ресурси. Училището домакин беше детайлно представено от Райнер Куутма, който акцентира върху системата за качество, управлението, ресурсите и партньорското сътрудничество на училището.

M_J_library Estonia-4 Estonia-3 Estonia-2

На следващия ден (19 септември) посетихме Центъра за професионално обучение в Тарту, където наши любезни домакини бяха г-жа Сигрид Естер Тани – координатор на отдел „Учене на работното място“ и г-н Андрей Аткашкав (www.khk.ee). Последва пътуване до Талин, където трябваше да продължим програмата си през следващите два дни.

На 20 септември посетихме Училището по услуги в Талин (www.teeninduskool.ee), където бяхме посрещнати от директора г-жа Меели Калдма. След визитата ни в училището се насочихме към Естонската агенция по качество за висше и средно образование и обучение. Там бяхме приети от г-жа Мардж Кроонмай, която е ръководител оценка на училищата, предоставящи професионално образование и обучение (http://ekka.archimedes.ee/).

Програмата за 21 септември включваше посещение на Политехническото училище в Талин с домакин г-жа Еге Мейстър, ръководител проекти (www.tptlive.ee) Денят приключи с прекрасна вечеря в Центъра за професионално обучение окръг Валга с участието на директора г-н Маргус Ойоотс, директор Научни изследвания Хеи Танило и други официални лица, представители на училището.

Последният ден – 22 септември – включваше посещения на други съоръжения на Центъра за професионално обучение окръг Валга и допълнителни обсъждания и дискусии относно напредъка на проекта, както и планирането на бъдещите дейности – събиране и организиране на добри практики.

Посещението в Естония беше изпълнено с толкова много впечатления относно натрупаният на местно ниво опит и добри практики относно постигането на високи постижения в ПОО, като например:

  • Поддържане на добра и устойчива връзка с вече завършили образованието си ученици;
  • Добри системи за обмен на информация, позволяващи ефективна комуникация с и адекватна оценка от външни партньори/компании.
  • Тройна акредитация – на училището, на учебната програма, на директора.
  • Формиране на екипи от учители по конкретен предмет, в рамките на които учителите разпределят задачите и часовете помежду си. Всеки екип има свой лидер, който осъществява мониторинг и оказва помощ на останалите при необходимост.
  • Учителите биват насърчавани да разработват образователни материали, получавайки по-малко ефективни учебни занятия и по-високо заплащане за тази си дейност.
  • Приятелска и приветлива училищна среда.
  • Финансовите средства, спечелени от различни училищни дейности и услуги могат да бъдат инвестирани в самото училище съгласно решението на директора.
  • Някои от училищата демонстрираха наличие на компактни администрации, което позволява „лявата ръка да знае какво върши дясната“.
  • Една част от училищата разполагат с електронен информационен терминал относно учебната програма на учениците за седмици напред. Достъпът до него е възможен само ако ученикът отговори на един или два въпроса, които обикновено са част от проучване, което училищната администрация провежда.
  • Напомнения за дейности и крайни срокове, които достигат до целия колектив на училището по имейл.

Estonia-tallinn-2 Z-J_tallinn Estonia-7 library Estonia-8 Estonia-9