Партньори

Партньори от България:

  • Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество cubufoundation.com
  • Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, София http://spge-bg.com
  • Професионална гимназия “Проф. Д-р Асен Златаров”, Видин http://pgaz.org
  • БАПК, София: https://www.bazk.org
  • Образователна директория за българското образование, наука и култураhttp://obrazovanie-bg.com/base/index.php/en/

Чуждестранни партньори:

Полша

Литва

Великобритания

Кипър

Белгия

Италия

Германия

Словения

Румъния

Испания

Гърция

  • Research Academic Computer Technology Institute http://www.cti.gr/
  • The Hellenic Road Safety Institute (R.S.I.) “Panos Mylonas”, Атина www.ioas.gr

Португалия