Обучителен курс “Тактики за приобщаване и ангажиране на обучаеми с различни потребности – включително даровити и невронетипични” – Август 2024 г.

Желаете ли да разширите знанията и уменията си в сферата на успешното ангажиране на разнородни аудитории от обучаеми във вашите обучителни събития и дейности? Интересувате ли се това как можете да отговорите по по-добър начин на потребностите на обучаеми със сензорни увреждания, на даровити или невронетипични обучаеми? Включете се в нашия 7 дневен курс в Царево, България!

Курсът е предназначен за обучители, работещи с разнородни групи обучаеми, които биха желали да направят своите дейности достъпни, полезни и приобщаващи за всички видове учащи. В допълнение към развиването на умения за работа с обучаеми със сензорни (нарушено зрение или слух) или интелектуални нарушения, ние също ще се потопим в темата за даровитостта и невронетипичността (ASD), които често биват пренебрегвани или разбирани погрешно. Курсът е подходящ за практици с различни нива на способности и опит.

Обучителни цели:

  • разбиране как универсален дизайн за обучение (УДО) може да бъде използван в различни учебни среди и с различни групи
  • разбиране относно особеностите на различните групи обучаеми и по какъв начин същите могат да бъдат успешно приобщени и ангажирани
  • разбиране как да разпознаваме и отговаряме най-адекватно на потребностите на даровити обучаеми
  • разбиране относно двойната изключителност и как да разграничаваме потребности, свързани с различни аспекти от едно сложно състояние
  • как да подобряваме социалните умения на хора с ASD, интелектуални увреждания, сензорни увреждания
  • усвояване на нови методи за индивидуални и групови оценки

Програма:

Ден 1: Диверсификация в образованието – подход към разнородната група обучаеми

Особености на различните групи обучаеми

Как УДО отговаря на потребностите на различните групи обучаеми

Достъпност на пространство и съдържание

Ден 2: Даровитите и талантливите

Определение за даровитост

Измерване и тестване на даровитост

Разпознаване на даровитите, особености, поведение

Двойно изключителните – даровити хора с обучителни затруднения

Адекватен учител/обучител на даровити хора

Модели за идентифициране на ефективните учители/обучители на даровити

От класически обучител към обучител на даровити

Ден 3: Пресечни точки на даровитостта и състояния от аутистичния спектър (ASD)

Особености и подходи за подпомагане и приобщаване на такива обучаеми

Ден 4: Организиране на обучителния процес и средата

Обучителни техники, модели и стратегии

Холистично познавателния подход към обучението

Анализиране на обучителната среда

Платформи и приложения

Ден 5: Развиване на социални умения сред хора с ASD, интелектуални увреждания и сензорни нарушения

Ден 6: Посещение на организации и добри практики в региона

(денят може да варира в зависимост от възможностите на организациите домакини)

Ден 7: Практически дейности – инструменти за личностни тестове и оценка и анализ на групи; упражнения за развиване на креативност и креативно мислене, групова работа, игри за приобщаване и прочие.

Обучението ще бъде микс от лекции и презентации, съвместно търсене на ефективни решения и вдъховения, обмен на практики, откриване на различен опит от различни страни и съвместно реализиране на игри и практически упражнения.

Курсът ще се проведе в периода 18-24 август 2024 г. в сградата на Народно читалище “Георги Кондолов – 1914” в град Царево!

За да заявите участие, попълнете следната форма.