Платформата за електронно обучение по Art Against Bullying е почти готова!

Следете страницата за повече информация за е-платформата, която ще предоставя релевантно съдържание за учители, интересуващи се от подобряване на компетенциите за справяне с феномена тормоз в училище посредством различни артистични подходи.

Съдържанието ще бъде достъпно през сайта на проекта: http://art-against-bullying.eu

Приносът на ЗАТ стъпва на предложения от сферата на театъра и по-конкретно упражнения и дейности от вербатим театър и театър на потиснатите.

Екипът ще бъде на разположение за организиране на обучителни семинари със съдържанието, за да подкрепи преподавателите в страната.