Арт конкурс на тема тормоз в училище по проект Art Against Bullying

Зинев Арт Технологии обявява нов международен арт конкурс, целящ да събере създадени от ученици комикси, свързани с феномена тормоз в училище. 

Тук по-долу можете да откриете регламента на конкурса, в който подробно са описани изискванията към творбите, сроковете за тяхното представяне, както и критериите за оценка и класиране на предложенията. Приложена е и форма за включване, която следва да бъде попълнена (в случая на непълнолетни участници, от страна на родител) и да съпровожда предложената в конкурса творба.

Регламент

Форма за включване

Моля, изпращайте вашите кандидатури към zinevart@gmail.com до 30 май 2021г.!

Лого на проект Art Against Bullyinghttp://art-against-bullying.eu/?page_id=178&lang=bg