EduMat+ с покана към потенциални асоциирани партньори

Отправяме покана към училища и STEM центрове, които се интересуват от възможността да използват резултатите и обучителната програма по проект EduMat+, да се включат като асоциирани партньори.

Така първи ще получавате достъп до всички проектни резултати, ще имате възможността да допринсяте към разработването на финалните версии и да ги използвате с наша подкрепа и самостоятелно с вашите възпитаници.

За да се присъедините, свалете и попълнете писмото за асоцииран партньор и формата за представяне на асоцииран партньор. Изпратете сканираните документи към info@zatbg.org.

Вашето участие в проекта ще бъде обявено с официално съобщение на създадената за целта страница на сайта на проекта.