GATE с представяне в Музейко, София на 29 април 2024!

Събитието се организира във връзка с проект GATE: “Програма за обучение за учители, подпомагащи даровити и талантливи ученици“
Домакин на събитието: Музейко, София – https://www.muzeiko.bg/bg

Кога: на 29 април 2024г. – 14.00 – 18.00
Програма:
– представяне на проект GATE
– разпознаване на даровитите ученици, особености, маскиране на
дарбите
– какво означава да си учител на даровити ученици
– организиране на учебния процес
– класна стая с даровити ученици – откъде да започнем
– практически дейности – за самооценка и оценка и анализ на групи, за развиване на креативност, нестандартно мислене, игра „закотвяне“, работилница по групи.

Проект GATE цели да подобри компетенциите и уменията на
учители и ментори от начален етап да подпомагат даровити и
талантливи ученици (на възраст 8-11 години) да развият пълния
си потенциал.

За записване, моля използвайте следната гугъл форма: https://forms.gle/ZwcwRsW1kbqsXJaj9

Местата са ограничени!