ЗАТ се включи като асоцииран партньор в проект “Не само честна игра”

logo_testaЗинев Арт Технологии стана асоцииран партньор по проект „Не само честна игра“ (Not Only Fair Play), финансиран по програма Еразъм+. Проектът има за цел да насърчи социално включване, равните възможности и осведомеността относно значението на физическата активност посредством по-голямо участие и равен достъп до спорта за всички.

Специфичните цели на проекта са:

  • Повишаване на осведомеността относно значението на спорта в училище посредством по-добра интеграция на физическото възпитание в учебните програми;
  • Засилване на идеята за използване на спорта като средство за социално включване;
  • Насърчаване на етичен подход в спорта и физическата активност;
  • Насърчаване на предлагане на спортни дейности, включващи всички спортове и преодоляване на изключителния фокус върху най-известните спортове.

Повече информация за проекта може да намерите на: http://notonlyfairplay.pixel-online.org/

както и на сайта на българския партньор по проекта – Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество: http://www.cubufoundation.com