Покана за включване на училища в Европейски проект GoScience

Зинев Арт Технологии отправя покана към заинтересовани училища да се включат в проект GoScience, финансиран от програма Еразъм +, номер на проекта 2017-1-BG01-KA201-036209.

GoScience logo 3

Идеята на проекта е да се разработят иновативни инструменти за преподаване/изучаване на природни науки в училищата чрез съчетаването на изкуство и наука.

Инструмените са насочени към по-добро разбиране на научни понятия от страна на учениците и съгласуваност на учебното съдържание с мисловния модела на разбиране на информацията на учениците. Педагогически инстурменти целят с достъпна за модела на мислене на детето, атрактивна и приятна за ученика педагогическа техника и технология да се предизвика познавателният максимум на всеки от учaщите се, максималната проява на техните способности за познание и личностна изява.

Идеята на проекта е това да се  постигне като се използват педагогически инструменти обикновено приложими в хуманитарните науки – разказване на истории, театрални постановки, танци, графики, видео и др.
Проектът цели да подобри усвояването на информация, разбирането за научните понятия от страна на учениците, както и да се насърчи тяхната креативност, като по този начин научните познания да бъдат с по-висока вероятност за прилагане в реалния живот (повишена функционална грамотност за учениците).

В рамките на проекта ще бъде разработена онлайн платформа, която ще съдържа цялата база данни от педагогически инстурменти по  математика, биология, химия и физика на различни езици (вкл. български) и ще покрива теми от учебното съдържание в гимназиалния курс на обучение по тези предмети (от 7 до 12 клас вкл.).

Избраните теми ще формират цялостен съкратен курс по математика, биология, химия и физика, който от една страна да дава основни познания по тези предмети и от друга страна да даде на учениците представата в цялост за взаимосвързаността на понятията по различните науки, които те  изучават през различните години в училище. По този начин целим децата да видят цалостната картина и да могат преминавайки през различните класове да имат достъп например до теми, изучавани в 8 клас, които са свързани с теми в 10 клас и които може би са забравили и им е трудно да си припомнят, за да ги използват ефективно.

В рамките на проекта ще бъдат организирани и обучения на учители за работа със създадения подход, методика и педагогически инструменти.

Партньорстовото по проекта се състои от следните организации:

  1. Асоциация за образователни проекти Алкуериа, Испания
  2. Конектис, Италия
  3. Институт Екуалита, Германия
  4. Фондация ЕвроЕд, Румъния
  5. Латвийска фондация за образование, Латвия
  6. Асоция Пиксел, Италия
  7. Зинев Арт Технологии, България
  8. Гимназия Юозас Грушас, Литва,
  9. Държавен технически техникум Рига, Латвия

За да се включите в проекта е необходимо да се запознаете с формата за участие в проекта (в която са описани и подробно ангажиментите на училището и включените учители и ученици) и да ни я изпратите по имейл сканирана – подписана и подпечатана.

Формата за участие можете да видите тук: Форма за участие на училище в проект GoScience

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се с Миглена Молхова, zinevart@gmail.com или на 0886576727.